Tips vanuit de mantelzorgpraktijk

Ruim vier miljoen mensen in Nederlander zijn mantelzorger voor iemand in hun omgeving. Grote kans dat u daar nu of in de toekomst bijhoort. Als familie is het goed om op tijd na te denken hoe je in de toekomst dingen wilt regelen. Mezzo voor Mantelzorgers heeft daarvoor een gratis flyer als hulpmiddel, met onderwerpen die je binnen ‘een familiegesprek’ kunt bespreken. Ook vanuit onze praktijk bij MarthaZorg hebben we tips voor u.

Tip 1: Voorkom verdriet: praat vooraf.
Tip 2: Sta stil bij wat de zorg losmaakt.
Tip 3: Pak je geluksmomenten

Tip 1: Voorkom verdriet: praat vooraf.

Mocht u in een situatie terechtkomen waarin u mantelzorg gaat verlenen, is het goed om al direct na te denken over hoe u het haalbaar houdt voor uzelf en uw omgeving. In de meeste gevallen zal de behoefte aan ondersteuning toenemen. Voor de hulpbehoevende persoon en voor de naaste is vaak pijnlijk om vanuit een crisissituatie keuzes te moeten maken. Daarom adviseren wij: praat en maak keuzes vanuit rust. Dat voorkomt vaak een hoop verdriet.

Tip 2: Sta stil bij wat de zorg losmaakt.

Wat wij zien in de praktijk, is dat veel mensen zich verliezen in de praktische zaken. Regelen, regelen en nog eens regelen. Waar dan vaak aan voorbij gegaan word, zijn alle emoties die erbij komen kijken. Wij proberen mensen zich er vaak van bewust te maken, om ook stil te staan bij wat er gebeurt. Bijvoorbeeld hoeveel pijn het doet, als je moeder dingen gaat vergeten. Of als vader door de Parkinson een heel ander karakter krijgt. Als deze emoties geen ruimte krijgen, kan dit later als een boemerang terugkomen. Dus zoek mensen waarmee je over je pijn kunt praten. Er zijn o.a. veel lotgenotengroepen.

Tip 3: Pak je geluksmomenten

Tegelijkertijd zeggen wij, “pak je geluksmomenten”. Geniet van de dingen die er nog wel zijn. Schrijf ze op! Leg ze vast en maak foto’s. Dit is zo enorm waardevol voor iedereen.
Zo zorg je ervoor dat er voor alle betrokken personen, zicht blijft op de kwaliteit van leven. En dat is in alle omstandigheden toch het allerbelangrijkste.

Tot slot nog een gedicht door Rikkert Zuiderveld

MANTEL

Een mallemolen. Alles draait om geld,
succes en haast. Wij draaien rond als blinden
en zien de draden niet die ons verbinden,
vergeten wat of wie ons vergezelt.

Dit oude spel van hebben en van krijgen
vervreemdt ons van onszelf en van elkaar.
De stilte in een huis weegt dubbel zwaar
wanneer er niemand is om mee te zwijgen.

We zeggen dan: volmaaktheid is niet haalbaar.
Maar warme handen om een weerloos hart,
een mens die pijn verlicht, de knoop ontwart

die ons benauwt, is eeuwig onbetaalbaar.
Soms ben je zo genadeloos alleen.
Kom binnen, sla je mantel om mij heen.