Terminale zorg

MarthaZorg kan ook ondersteuning bieden in de laatste levensfase van mensen, als aanvulling op de zorg door familie of zorgpersoneel. We bieden nabijheid en waken, iets waar mensen juist dan zo’n behoefte aan hebben.

Terminale zorg geven wij zowel thuis als binnen de instelling.

‘Irma Donkersloot heeft veel ervaring in de zorg en dat was prettig, vooral toen er ook terminale zorg nodig was. Tijdens deze laatste periode was er veel ruimte voor pastorale begeleiding.’ (Mentor van cliënt)