Aanvullende mantelzorg: steeds normaler

Sinds de start van MarthaZorg bijna vier jaar geleden merken we dat het inschakelen van betaalde aanvullende mantelzorg meer ‘gemeengoed’ wordt. Volwassen kinderen vinden het fijn dat er meer zorg voorhanden is dan zij kunnen geven. Geregeld wordt MarthaZorg doordeweeks ingeschakeld om voor een ouder of familielid te zorgen en komen naasten in het weekend.

Door het groeiend aantal cliënten kunnen we als MarthaZorg steeds meer onze missie uitdragen:

‘Kwetsbare mensen en hun relaties ondersteunen in een menswaardig bestaan.’

Dat doen we zowel bij mensen thuis als in een instelling. Niet alleen op uitnodiging van familie, maar ook steeds vaker op aanvraag van mentoren, bewindvoerders en casemanagers van instellingen.

Sinds de oprichting van MarthaZorg in 2015 werken we zowel bij mensen thuis, als bij mensen in de instelling. Als we bij mensen thuis zorg geven, betekent dit vaak dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een vreugde voor degene met een beperking én voor zijn of haar dierbaren. Ook in 2018 geven wij nog zorg thuis. Regelmatig schakelt de wijkverpleging ons is, of komt de hulpvraag rechtstreeks via de familie.

Meer vraag door mentoren

De hulpverleners die ons hebben ontdekt, zijn de mentoren en bewindvoerders. Soms schakelt een bewindvoerder ons in, maar nog vaker komt de vraag van mentoren. De zorg wordt dan vaak opgestart in nauw overleg met bijvoorbeeld de casemanager dementie. De mensen die wij via professionele bewindvoering en mentoren ondersteunen, zijn vaak mensen met een klein of geen sociaal netwerk.

MarthaZorg-directeur Irma Donkersloot:

“Het geeft ons veel voldoening om voor deze mensen te zoeken naar wegen om het leven wat aangenamer te maken. Zo helpen we mensen bijvoorbeeld bij het kopen van kleding, doen wat klusjes in huis, en gaan eventueel mee naar een arts of therapeut. Ook doen we natuurlijk ook leuke dingen met de mensen. Denk aan museumbezoek of gewoon een kopje koffie drinken op een terras.”

Binnen de instellingen zien we ook de zorgvragen toenemen. Naast familie schakelt ook de casemanager mantelzorg of de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van een bewoner ons in. Als mensen bijvoorbeeld geen familie meer hebben, dan kan MarthaZorg taken vervullen die anders door de familie worden gedaan. Denken aan het kopen van toiletspullen, maar bijvoorbeeld ook het meegaan naar de specialist in het ziekenhuis.

Samenwerken met instellingen

Inmiddels werken we al voor 11 instellingen, van Amersfoort tot Bilthoven, Veenendaal, Zeist en Driebergen. Organisaties als Accolade Zorg, Charim Zorggroep, Axion Continue en Warande weten ons steeds beter te vinden. De zorg die wij kunnen bieden, ervaren zij als een welkome afleiding voor hun bewoners. Dat zien we terug in onze reviews.

Irma Donkersloot:

“Wij zorgen ervoor dat mensen toch even van de afdeling komen, al is er geen familie op bezoek. Samen wandelen, winkelen, naar de bibliotheek; het is wat de mensen en hun dierbaren prettig vinden. Zo is er een meneer waarmee we naar het graf van zijn vrouw gaan. Dit maken we dan schoon, terwijl hij al zittend op zijn rollator meekijkt. Het geeft hem erg veel rust als het graf netjes verzorgd is.”

We bieden de zorg vanuit MarthaZorg vanuit onze christelijke identiteit. We merken dat dit door zowel gelovigen als niet-gelovigen wordt gewaardeerd.