Waardig ouder worden

MarthaZorg partner van manifest ‘Waardig ouder worden’

MarthaZorg kijkt naar mensen als unieke creaties en niet als ‘object’. Daarom ondersteunen we van harte het manifest ‘Waardig ouder worden’ en zijn officieel partner.

‘Waardig ouder worden’ is een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCOB. De initiatiefnemers geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats innemen. Om die samenleving dichterbij te brengen willen de initiatiefnemers komen tot een zogeheten ‘Zilveren pact’.

Waarom ondersteunen wij het manifest?

MarthaZorg sluit graag op 21 februari a.s. dit ‘Zilveren pact’ dat tot doel heeft een volgend kabinet ertoe te bewegen zich serieus in te zetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Waarom?

  • Bij MarthaZorg nemen we iemand waar als mens en niet als object van zorg.
  • Alle leven is een geschenk van God, dus ook het kwetsbare en niet presterende leven.
  • Ieder leven is uniek, bij name gekend en bemind door Degene die ons gemaakt heeft.
  • Aards gezien kunnen mensen een voltooid leven hebben, Hemels gezien hebben juist zij een vruchtbaar leven.

Omgang met zeer kwetsbare mensen verandert je

Bij MarthaZorg ervaren we dat we juist door de omgang met zeer kwetsbare mensen opnieuw leren zien en horen. Het verandert je eigen ‘zijn’. Zorg geven is geen last maar een voorrecht. Zorgen voor een ander geeft vrucht in je eigen leven.

Onderteken het manifest ‘Waardig ouder worden’