Mantelzorgondersteuning thuis

Wij geven mantelzorgondersteuning thuis zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Door onze hulp aan senioren thuis kunnen naaste familieleden (bijvoorbeeld de partner) de zorg langer volhouden. Regelmatig schakelt de wijkverpleging ons in om mensen te helpen in hun thuissituatie.

Dit kan MarthaZorg thuis doen:

mantelzorg-spelletjes

  • samen koken
  • samen eten
  • samen boodschappen doen
  • een wandeling maken
  • gezelschap houden en bijvoorbeeld een spelletje doen
  • mee naar arts of ziekenhuis
  • pastorale zorg bieden

Zo nodig kunnen wij thuis 24 uurs zorg bieden.

‘We zijn erg blij met de zorg die MarthaZorg aan onze schoonzus verleent, want zelf kunnen wij dat niet meer. MarthaZorg begeleidt onze schoonzus bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts en de audicien. Zonder de inzet van MarthaZorg is dat voor ons heel moeilijk te regelen.’ (Familielid cliënte)