Voor wie?

MarthaZorg helpt in zorgsituaties waarin extra hulp nodig is. Onze mantelzorgondersteuners nemen zorgtaken over van bijvoorbeeld familieleden. Zij komen daar zelf niet meer aan toe of zijn er niet toe in staat.

Wie geven wij onze zorg?

  • ouderen
  • mensen die geen sociaal netwerk (meer) hebben
  • mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie
  • chronisch zieken
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen in de stervensfase (terminale zorg)
  • mensen die kortdurend zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een ongeval