Blije klanten

Irene, dochter van cliënt:

'Na 2 jaar dagelijks mantelzorgen voor mijn moeder, werd het mij te veel en moest ik even mezelf ontzien. Ik vroeg of MarthaZorg op vrij korte termijn kon bijspringen en dat hebben Irma en mantelzorgondersteuner Rineke snel opgepakt. Gedurende 2 weken heeft mijn moeder 2 keer per week gezelschap gehad en kon zo toch lekker naar buiten (ze is rolstoelafhankelijk). Het was een goede en prettige ervaring en indien nodig zal ik zeker weer bij MarthaZorg aankloppen. Echt aan te bevelen!'

Raoul Hoyng, bewindvoerder van cliënt Ron Hoyng:

'De zorg voor het persoonlijk welzijn van onze broer Ron is een eerste prioriteit. Steeds wordt mij weer duidelijk dat alle verzorgers in de d'Amandelhof dagelijks hun uiterste best doen het (vaak zware) bestaan van hun cliënten draagbaar te maken en te houden. Maar er zijn grenzen aan de mogelijkheden.

Als familie bieden we Ron waar mogelijk extra ondersteuning maar hierbij hebben we ook assistentie nodig. Die hebben we gevonden in de dames van MarthaZorg, die onder de strakke en bezielende leiding van Irma Donkersloot mijn broer Ron vier dagen per week mee uit nemen.

Zo wordt er dagelijks in de Schakel gegeten, er wordt gewandeld en frequent thee gedronken op het terras van Figi. Dit heeft mijn broer weer voor een belangrijk deel in balans gebracht.

De professionele wijze van werken, het geduld, de flexibiliteit maar ook de soms noodzakelijke dwingende omgang zorgen voor zekerheid. Zekerheid dat er dagelijks weer iemand herkend kan worden, uitzicht op smakelijk eten, het onder de mensen zijn en frisse lucht. Kortom: genieten en welbevinden. Met dank (mede) aan de dames van Martha Zorg.'

Johanna Starmans:
‘MarthaZorg gaf lieve, warme aandacht en energie aan mijn dierbare partner Fons Croes. Jullie maakten hem blij en verdienen hiervoor ‘goud’. Vooral die laatste paar dagen bleef ik door jullie hulp overeind, en kon hij thuis sterven.’

Familie van cliënt, familie Van der Toorn:
"Omdat onze zus dementerend is en extra zorg en begeleiding nodig heeft, is er een beroep gedaan op MarthaZorg. De aandacht en zorg van MarthaZorg betekent veel voor haar. Wij kunnen door onze leeftijd niet meer bieden wat MarthaZorg wel kan. Zo neemt onze zus toch nog wat deel aan het leven buiten woonzorgcentrum d'Amandelboom in De Bilt. Zij geniet bijvoorbeeld van een bezoek aan een bloementuin, winkel of restaurantje. Deze afleiding maakt haar rustiger.
Er is een goed contact  met  MarthaZorg. Door foto’s die we regelmatig zien, volgen we wat zij doen. Verder is er wekelijks schriftelijk contact."

Dochter van cliënt, Roelina Vis-Muskee:
"Mijn vader vindt het erg prettig dat hij met Wilma van MarthaZorg een vast moment in de week iets gezelligs kan doen. Hij geniet van de uitstapjes, die heel divers zijn. Soms heeft hij zelf ideeën en anders bedenken jullie iets leuks. Hij heeft een persoonlijke band met Wilma opgebouwd, waarbij er ruimte en rust is voor vertrouwelijke, diepgaande gesprekken. Dat ervaart hij ook bij Irma. Het feit dat jullie dezelfde christelijke achtergrond hebben is een extra dimensie, het geeft herkenning en wederzijds begrip.
Als familie vinden wij het natuurlijk fijn dat hij hier zo van geniet, jullie zijn ook heel zorgzaam. Wij zien dit echt als positieve aanvulling op dingen die wij samen met mijn vader doen, dus niet als vervanging. Het is een goed gevoel dat wij, ook als we zelf bijvoorbeeld op vakantie zijn, op MarthaZorg terug kunnen vallen."

Wijkverpleegkundige Accolade Zorg, Eline Barten:
“De aanvullende zorg die MarthaZorg gaf tijdens de laatste levensfase van één van onze cliënten was erg waardevol. Het ontlastte de naaste familieleden, maar ook voor ons was deze extra zorg welkom. Het was een mooie kennismaking met het werk van MarthaZorg. We bevelen deze zorg zeker aan en hopen vaker met MarthaZorg samen te werken bij de cliënten thuis.”

Broers/schoonzus van cliënt, Dick, John en Marjon Marijne:
"Martha Zorg  heeft reeds in een zeer korte tijd een belangrijke plek ingenomen in het leven van onze broer Bert. Dit zorgt er onder andere voor dat wij ons als familie minder schuldig voelen als we een keertje een weekend niet op bezoek komen. We weten dat Bert er regelmatig op uittrekt met MarthaZorg."

Mentor van cliënte, Dorien Velvis:
“We zijn zeer tevreden over de zorg die MarthaZorg ons bood. De hulp die we nodig hadden, kregen we al binnen enkele dagen. Het overleggen met Irma verliep ook erg fijn. Ze heeft veel ervaring in de zorg en dat was prettig, vooral toen er ook terminale zorg nodig was. Tijdens deze laatste periode was er er ook veel ruimte voor pastorale begeleiding.”

Familielid cliënte:
“We zijn erg blij met de zorg die MarthaZorg aan onze schoonzus verleent, want zelf kunnen wij dat niet meer. MarthaZorg begeleidt onze schoonzus bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts en de audicien. Zonder de inzet van MarthaZorg is dat voor ons heel moeilijk te regelen.”

Zorgverlener:
“Sinds een poosje begeleidt MarthaZorg enkele bewoners in ons huis. Allereerst is dat voor de cliënten heel waardevol, inclusief hun familie. Zelf geeft het ons ook een heel goed gevoel. Er is een goede samenwerking tussen het personeel en de mantelzorg-ondersteuner van MarthaZorg. Iedereen is er eigenlijk mee gediend.”