Over ons

MarthaZorg is een groeiend bureau voor mantelzorgondersteuning, opgericht in 2015 door Irma Donkersloot. Dienstbaarheid is onze drijfveer, de eigenschap die onze naamgeefster, de Bijbelse Martha, ook kenmerkte.

Alle mantelzorgondersteuners van MarthaZorg leven en werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Onze cliënten hebben een diverse kerkelijke achtergrond of zijn niet-gelovig. Iedereen willen we onze liefdevolle zorg bieden, omdat we geloven dat God ons allen onvoorwaardelijk liefheeft.

Aandacht maakt mensen mooier
Wij pakken zorgtaken en activiteiten op waar mantelzorgers zelf niet aan toekomen of niet (meer) toe in staat zijn. Ook kan het zijn dat onze cliënten geen mantelzorgers in hun eigen omgeving hebben.
De uitspraak ‘Aandacht maakt mensen mooier’ gebruikt oprichter Irma graag om mantelzorgondersteuning te typeren. Alles wat we doen is eigenlijk aandacht geven: een spelletje, een boodschap, begeleiding bij ziekenhuisbezoek of het gesprek over iemands laatste wensen. Onze cliënten waarderen deze aandacht, het verlicht hun dagelijks leven, sterker nog: ze bloeien ervan op.

Zorg vanuit liefde
Bij MarthaZorg geloven we dat ieder mens uniek is en God ons onvoorwaardelijk liefheeft. Vanuit die liefde willen wij zorg verlenen.